Privacy Policy

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.

De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Aan deze internet-site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De gepubliceerde algemene voorwaarden worden beschouwd als rechtsgeldige publicatie. Klanten kunnen via de website zich informeren over de geldende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op elke levering van diensten.

Voor informatie en advies raden wij u altijd aan contact op te nemen.

De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op de Verata Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Verata. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Verata niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Verata.

Voor meer informatie:

Verata Sound & Light
Steenhouwerstraat 27
4813 KW BREDA

edwin@verata.nl

Algemene voorwaarden zijn hier te downloaden